58 Cross Ostrzeszowski - dzieci

Impreza odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku (niedziela)

Miejsce Stadion im. J. Kusocińskiego, ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

Kategorie i dystanse:

 • Przedszkola:

  1. Marsz Malucha – rocznik 2018 i młodsi, razem dziewczęta i chłopcy dystans 300 m
  2. Bieg Starszaka – dziewczęta rocznik 2017, dystans 300 m
  3. Bieg Starszaka – chłopcy rocznik 2017, dystans 300 m.

  Szkoły Podstawowe:

  1. Dziewczęta klasy I-II – rocznik 2015 i 2016, dystans 500 m
  2. Chłopcy klasy I-II – rocznik 2015 i 2016, dystans 500 m
  3. Dziewczęta klasy III-IV – rocznik 2013 i 2014, dystans 800 m
  4. Chłopcy klasy III-IV – rocznik 2013 i 2014, dystans 800 m
  5. Dziewczęta klasy V-VI – rocznik 2011 i 2012, dystans 1000 m
  6. Chłopcy klasy V-VI – rocznik 2011 i 2012, dystans 1000 m
  7. Dziewczęta klasy VII-VIII – rocznik 2009 i 2010, dystans 1000 m
  8. Chłopcy klasy VII-VIII – rocznik 2009 i 2010, dystans 1500 m.

  Szkoły Ponadpodstawowe.

  1. Dziewczęta klasy I-II – rocznik 2007 i 2008, 2009* dystans 1000 m
  2. Chłopcy klasy I-II – rocznik 2007 i 2008, 2009* dystans 2000 m
  3. Dziewczęta klasy III-V – rocznik 2006, 2005 i 2004, dystans 1000 m
  4. Chłopcy klasy III-V – rocznik 2006, 2005 i 2004, dystans 2000m
  5. *możliwy start w przypadku uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej do klasy I

Sprawy finansowe:

Uczestnicy biegów młodzieżowych nie ponoszą opłat startowych

 

 Zapisy online  Lista startowa